2 MAN + BIL = 700 kr/ timme

Trafikpolicy!


Våra bilar kör alltid efter GPS för att värna om miljön.
Under långkörningar försöker vi att alltid få med oss gods på tillbakavägen.
Under längre sträckor som gods flyttar som till te.x. Stockholm hänvisar vi alltid till en annan firma som kör över hela Sverige för att spara på miljön.

Vi har automatisk rapportering angående fel och annat på bilarna.
Vi håller alltid hastighetsbegränsningarna.

Trafiksäkerhetspolicy för B12 Flytt AB!

Vårt arbete med trafiksäkerhetsfrågor ska vara förebyggande och bidra till att vi kontinuerligt
förbättrar oss på dessa områden. På detta sätt ska vi säkerhetsställa att vi uppfyller de krav som
ställs på oss från kunder, samarbetspartners, branschorganisationer och lagstiftning.
Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

– Alltid använder säkerhetsbälte
– Håller avstånd till framförvarande
– Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
– Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
– Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
– Följa gällande lagar och förordningar
– Ta hänsyn till medtrafikanter. Vi ska bedömas som föredöme i trafiken
– Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner
– Undviker att köra då vi är trötta
– Håller fordonen i ett trafiksäkert skick
– Att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
– All personal ska fortlöpande utbildas i trafiksäkerhetsfrågor
– En bra personalvård ska bedrivas, så att de anställda trivs i sitt arbete
– Alla nyanställda skall informeras om företagets trafiksäkerhetspolicy
– Sträva efter att all trafik skall planeras och utföras så att vår miljö utsätts för minsta
möjliga påverkan

B12 Flytt AB 0728-40 00 03 Alla dagar 08,00-23,00

Flytttips!

  • Vi är utbildade i att upptäcka narkotikapåverkad personal!
  • Vi har bara drogfri personal
  • Vi använder oss inte av personal som har använt/använder anabola steroider!
  • Vår ”chef” är ett föredömme när det gäller att äta och dricka nyttigt!
  • Ingen i vår ledning röker, snusar, går på mediciner.
  • Vi kollar upp historiken på våra anställda, för din trygghet.
  • Vi träffar all vår personal och går igenom våra regler innan provanställning
  • Du hittar inga fel på vår personal, vi är ett föredöme.
  • Vi tar hand om ev klagomål, vi är alltid anträffbara.

Vi söker erfarna flyttkarlar med B-körkort ibland, ring oss!

Trafikpolicy

Ring 0728-40 00 03